Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Κατευθυντήριες γραμμές ΕΣΠΔ-ΟΕ29
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29Κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΟΕ29
(η οποία αντικαταστάθηκε από το ΕΣΠΔ μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ)


Κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το ΕΣΠΔ

  • Κατευθυντήριες γραμμές (1/2018) σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού 2016/679 (En) (σε διαβούλευση έως 12/7/2018)

  • Κατευθυντήριες γραμμές (2/2018) στις παρεκκλίσεις του άρθρου 49 στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 (En)

Νομοθεσία