Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου>> Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Τα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του ΓΚΠΔΟ νέος Κανονισμός ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα.

Επιγραμματικά τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής (αναλύονται περαιτέρω στις αντίστοιχες ενότητες):

  • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.

  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.

  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

  • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.


Τα δικαιώματά μου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (βάσει της ειδικότερης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)Δείτε ακόμα:

° Οδηγός του Πολίτη της ΕΕ

° Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ

° Από την επετειακή ημερίδα της Αρχής στις 22.3.2018 – Παρουσίαση Ι. Ιγγλεζάκη, αν. Καθ. Νομικής ΑΠΘ: «Τα δικαιώματα του υποκειμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679».

° Από τη 12η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων – Παρουσίαση Φ. Παναγοπούλου, π. ΕΕΠ της ΑΠΔΠΧ: o Από τη 12η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων – Παρουσίαση Φ. Παναγοπούλου, π. ΕΕΠ της ΑΠΔΠΧ: «Προστασία ανανεωμένων δικαιωμάτων».

Τα δικαιώματά μου