Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Οργανωτικά ζητήματα της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οργανωτικά ζητήματα της ΑρχήςΝομικό πλαίσιο

Π.Δ. 207/1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (ΦΕΚ Α' 164/1998)

Αριθ. 209/2000
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β' 336/2000, ΦΕΚ Β' 859/2008, ΦΕΚ Β' 989/2011, ΦΕΚ Β' 1554/2020)

ΦΕΚ Β’ 813 14/3/2017
Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της ΑΠΔΠΧ - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν

Άρθρο 18 του ν. 4624/2019
Γραμματεία της Αρχής (ΦΕΚ Α΄ 137/2019)


Νομοθεσία