Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου>> Συμφωνία TFTP
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων (συμφωνία TFTP)

To Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorist Finance Tracking Programme - TFTP) δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και έχει βοηθήσει σημαντικά τις υπηρεσίες πληροφοριών της εν λόγω χώρας. Η νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων (συμφωνία TFTP) με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη της τρομοκρατίας ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010, περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την ενδιάμεση συμφωνία, ιδίως στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων.

Ειδικότερα η συμφωνία ενισχύει σημαντικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων εγγυώμενη τη διαφάνεια της επεξεργασίας, καθώς επίσης και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ανακριβών δεδομένων. Συγκεκριμένα το άρθρο 15 της συμφωνίας προβλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του που έχουν τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ το άρθρο 16 προβλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση της συμφωνίας. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται ενώπιον του Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μέσω της εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Το πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα παρακαλείται να συμβουλευθεί τον Οδηγό Άσκησης των Δικαιωμάτων και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα στην αγγλική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω έντυπα παρατίθενται και στα ελληνικά για δική σας ενημέρωση.

Η απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου ή την προσκόμιση του πρωτοτύπου των παρακάτω εγγράφων:

α) δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) διαβατηρίου,

γ) άδειας οδήγησης.

Τα δικαιώματά μου