Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Νέα
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Νέα
Έτος Μήνας  
     
 
09-09-2019-Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχουν στο transnational networking event, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA PROTECTION REFORM PACKAGE IN GR AND CY / TRAIN GR-CY, στις 26-27 Σεπτεμβρίου, στο Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-08-2019-Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 
Επικαιρότητα