Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οργάνωση της ΑρχήςΗ Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και δώδεκα μέλη (έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά). Εξυπηρετείται από Γραμματεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

O Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, είναι δικαστικοί λειτουργοί βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω.

Επίσης, ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) διορίζονται με εξαετή θητεία.


Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: Σύνθεση της Αρχής Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής Γραμματεία της Αρχής


Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ Αρμοδιότητες Διεθνή Όργανα


Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και σε Τμήμα.

Μάθετε περισσότερα για την σύνθεση του Τμήματος:

  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – Αντικατάσταση Μελών (7-1-2020)

  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – Αντικατάσταση Μελών (8-8-2019)

  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος