Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Η Γραμματεία της Αρχής λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.


Διευθυντής Γραμματείας

Δρ. Βασίλειος Ζορκάδης


Συγκροτείται από τέσσερα Τμήματα:

Τμήμα Ελεγκτών

Τμήμα Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

 

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: Σύνθεση της Αρχής  Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ  Αρμοδιότητες  Διεθνή Όργανα  Οργάνωση