Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Υπηρεσίες Διαδικτύου>> Η χρήση cookies στο διαδίκτυο>> «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)

Η περίπτωση αυτή των «cookies» επίσης δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ακόμα και όταν αφορά αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα.

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή εξέτασε τη χρήση «cookies» από το διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για έκδοση στατιστικών, στη γνωμοδότηση 7/2011. Έκρινε, ειδικότερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία της 2009/136/EK, η χρήση της υπηρεσίας Google Analytics μπορεί να γίνει μόνο μετά από συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και τους χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και τονίζει την ανάγκη ένταξής τους στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης κατά την επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Δείτε ακόμα:

Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη;

Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης του συνδρομητή ή χρήστη;

Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη

«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση

Πώς μπορώ να ελέγχω τα «cookies» που εγκαθίστανται στον υπολογιστή μου;

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η χρήση cookies στο διαδίκτυο