Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Υπηρεσίες Διαδικτύου
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στη σημερινή ζωή, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε όλες τις ηλικίες. Η χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ιστοσελίδες ενημέρωσης, διαδικτυακοί χώροι συζητήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κλπ, αποτελεί πλέον απαραίτητα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει ορισμένα σημαντικά ζητήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας κατά τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου και να παρέχει σχετικές με αυτά πληροφορίες. Ειδικότερα στην ενότητα παρουσιάζονται θέματα προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη χρήση «cookies», τη διαδικτυακή διαφήμιση με ανάλυση συμπεριφοράς, τις μηχανές αναζήτησης, τη λειτουργία των φόρουμ (forum) και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις υπηρεσίες τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης.

Η ενότητα απευθύνεται τόσο σε υπεύθυνους επεξεργασίας (π.χ. διαχειριστές ιστοσελίδων, φόρουμ, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, κλπ), όσο και στους χρήστες των υπηρεσιών διαδικτύου και αναφέρεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε σχετικές με αυτό αποφάσεις της Αρχής ή/και άλλων αρμόδιων Ευρωπαϊκών οργάνων (ομάδα εργασίας του αρ. 29). Στόχος μας είναι η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας, καθώς και η παροχή πρακτικών συμβουλών προς τους χρήστες του διαδικτύου για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες