Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Ανεπιθύμητες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες – SPAM E-mail - SMS
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες – SPAM


Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη πλήρως επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι διατάξεις του ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, παραμένουν σε ισχύ, όπως προκύπτει από το άρθρο 95 του Γενικού Κανονισμού.


Η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή και κάθε άλλο διαφημιστικό σκοπό, χωρίς ο παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό, αναφέρεται διεθνώς με τον όρο spam....Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Ενότητες