Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών>> Συχνές Ερωτήσεις
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συχνές ερωτήσεις


Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη πλήρως επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι διατάξεις του ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, παραμένουν σε ισχύ, όπως προκύπτει από το άρθρο 95 του Γενικού Κανονισμού.


1. Τι ισχύει για επικοινωνίες από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις;

2. Για την έρευνα αγοράς και τις δημοσκοπήσεις εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που περιγράφετε στην παρούσα ενότητα;

3. Δέχομαι τηλεφωνήματα από εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ενώ δεν έχω συγκατατεθεί. Τι μπορώ να κάνω;

4. Πώς μπορώ να υποβάλω μια καταγγελία στην Αρχή;

5. Δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά όταν απαντώ δεν μιλάει κανείς. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι διαφημιστική κλήση που δεν ολοκληρώνεται. Καλύπτομαι από το Μητρώο του άρθρου 11; Μπορώ να το καταγγείλω στην Αρχή;

1. Τι ισχύει για επικοινωνίες από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις;

Η έννοια της απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών καλύπτει και τις επικοινωνίες από τέτοιες οργανώσεις και σωματεία, όπως και από πολιτικούς, κ.λπ.


2. Για την έρευνα αγοράς και τις δημοσκοπήσεις εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που περιγράφετε στην παρούσα ενότητα;

Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην ενότητα αυτή.


3. Δέχομαι τηλεφωνήματα από εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ενώ δεν έχω συγκατατεθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Η περίπτωση αυτών των κλήσεων δεν αποτελεί προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3471/2006. Είναι μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Θεματική Ενότητα «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών».

Αρχικό μενού


4. Πώς μπορώ να υποβάλω μια καταγγελία στην Αρχή;

Πριν υποβάλετε μια καταγγελία εξετάστε μήπως έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενώ επίσης να έχετε επιβεβαιώσει ότι έχετε εκφράσει την ειδική αντίρρησή σας ή έχετε εγγραφεί στο μητρώο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το συμβάν που επιθυμείτε να καταγγείλετε. Είναι σκόπιμο, προτού προσφύγετε στην Αρχή, να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης ή/και το δικαίωμα εναντίωσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε να ενημερωθείτε πλήρως για τα δεδομένα που τηρεί για εσάς, όπως και για το από πού έχει βρει τα δεδομένα αυτά. Αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, ή αν δεν σας απαντήσει εντός του προβλεπόμενου διαστήματος μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή. Δείτε περισσότερα για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης.

Αν κατόπιν αυτών διαπιστώσετε ότι υπάρχει παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή. Στην καταγγελία είναι απαραίτητο να αναφέρετε όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για τη στοιχειοθέτησή της, ανάλογα με το γεγονός που καταγγέλλετε.

 • Σε περίπτωση καταγγελίας για ταχυδρομική αποστολή:
  • τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται,
  • την εταιρεία που σας απέστειλε το υλικό με στοιχεία επικοινωνίας της,
  • την ημερομηνία λήψης της επιστολής,
  • την τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας σε αίτημα δικαιώματος πρόσβασης ή εναντίωσης.

 • Σε περίπτωση καταγγελίας για τηλεφωνική κλήση με διαφημιστικό περιεχόμενο είναι απαραίτητο να αναφέρετε:
  • την ημερομηνία που έχετε ζητήσει από τον πάροχό σας την εγγραφή στο μητρώο «opt-out» καθώς και τα στοιχεία του παρόχου σας,
  • την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της κλήσης,
  • τα στοιχεία του διαφημιζόμενου (π.χ. προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται),
  • τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο σας καλούν,
  • αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της καταγγελίας σας, όπως
  • την εταιρεία (call-center) που σας καλεί,
  • το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
  • την τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας σε αίτημα δικαιώματος πρόσβασης ή εναντίωσης.

Για τη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.


5. Δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά όταν απαντώ δεν μιλάει κανείς. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι διαφημιστική κλήση που δεν ολοκληρώνεται. Καλύπτομαι από το Μητρώο του άρθρου 11; Μπορώ να το καταγγείλω στην Αρχή;

Στην περίπτωση αυτή, καθώς δεν είναι σαφής ο διαφημιστικός χαρακτήρας της κλήσης, δεν στοιχειοθετείται, κατ’ αρχάς, παραβίαση του άρ. 11 του ν. 3471/2006. Ενδέχεται όμως η κλήση να μην ολοκληρώνεται από τεχνική αστοχία από την πλευρά των καλούντων εταιρειών (call center) και εφόσον έχετε εγγραφεί στο μητρώο, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να επεξεργάζονται τον αριθμό σας. Αν οι οχλήσεις είναι επανειλημμένες, μπορείτε να το αναφέρετε στην Αρχή, προσδιορίζοντας απαραίτητα τον αριθμό σας, τον αριθμό από όπου σας καλούν, την ώρα της κλήσης και το πότε έχετε εγγραφεί στο μητρώο. Η Αρχή συσχετίζει τα στοιχεία καταγγελιών αυτού του τύπου και δύναται να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, εφόσον στοιχειοθετούν παραβιάσεις του άρ. 11 του ν. 3471/2006.

Αρχικό μενού


Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών