Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών>> Εισαγωγή
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Εισαγωγή


Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη πλήρως επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι διατάξεις του ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, παραμένουν σε ισχύ, όπως προκύπτει από το άρθρο 95 του Γενικού Κανονισμού.


Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι συχνή πρακτική και αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού σε κάποιο πρόσωπο με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομείο, τηλέφωνο, email, SMS, κ.λπ.). Συνεπώς προϋποθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του προσώπου αυτού, όπως, τουλάχιστον, τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ακόμη και άλλα δεδομένα που κατατείνουν σε πιο στοχευμένη διαφήμιση, π.χ. επάγγελμα, ηλικία. Επίσης, είναι σημαντικό ότι η άμεση προώθηση δεν αφορά μόνο την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά γενικά την προώθηση μη κερδοσκοπικών σκοπών, ιδεών από πολιτικά κόμματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κ.λπ. Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν οι παρακάτω όροι.

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται, κατ’ αρχήν, νόμιμη ενέργεια, εφόσον τηρούνται και οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων:

Για το παραδοσιακό ταχυδρομείο, αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε πρόσωπα που α) έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή β) ο αποστολέας διαθέτει τα στοιχεία τους από κάποια προηγούμενη συναλλακτική σχέση μαζί τους ή γ) τα στοιχεία τους προέρχονται από κάποια νόμιμη πηγή (π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι) και εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το πρόσωπο δεν έχει εκδηλώσει την αντίρρησή του στην αποστολή διαφημιστικού υλικού (η αντίρρηση μπορεί να δηλωθεί απευθείας στον αποστολέα). Επίσης, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν συλλεγεί με τη συνδρομή του προσώπου που αφορούν, αλλά προέρχονται από κάποια άλλη νόμιμη πηγή, ο αποστολέας οφείλει να ενημερώσει τον παραλήπτη για την πηγή των δεδομένων του και όλα τα στοιχεία που προβλέπει το άρ. 14 του ΓΚΠΔ και να του παρέχει έναν απλό τρόπο διακοπής της περαιτέρω αποστολής τέτοιου υλικού.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας.

Για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ειδικότερου νόμου 3471/2006 και για την πραγματοποίηση επικοινωνιών με τέτοια μέσα (email, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές, κλπ), με την εξαίρεση των τηλεφωνικών κλήσεων από ανθρώπους, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση («opt-in») του αποδέκτη της επικοινωνίας (συνδρομητή) εκτός κι αν υφίσταται πελατειακή σχέση ή προηγούμενη συναλλακτική επαφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται με κάποια μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. email, SMS).
Δείτε ειδικότερα στην ενότητα για τις ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες (spam).

Ειδικότερα για τις τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά τηλεφωνήματα. Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο με αυτές τις δηλώσεις στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. Εννοείται ότι ο καλούμενος μπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του και απευθείας στον καλούντα, αλλά τότε η αντίρρηση αφορά μόνον αυτόν.

Για θέματα πολιτικής επικοινωνίας, οι κανόνες διαφοροποιούνται ως προς τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η άντληση των προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

Αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο έντυπο αυτό.

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών