Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Χρηματοπιστωτικά
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή σχεδόν όλα μπορούν να αγοραστούν με πίστωση. Η χρήση των πιστωτικών καρτών διευκόλυνε την αύξηση της κατανάλωσης και του βιοτικού επιπέδου ζωής των χρηστών, αλλά είχε και σοβαρές συνέπειες για μεγάλο αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους, με αποτέλεσμα να καταχωρίζονται σε δυσμενείς λίστες οικονομικής συμπεριφοράς. Περαιτέρω, οι τράπεζες είναι σε θέση, με διασταύρωση στοιχείων που παίρνουν από τους ίδιους τους πελάτες τους, αλλά και από αρχεία οικονομικών πληροφοριών, να δημιουργήσουν το προφίλ των πελατών τους. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη μη σωστή ενημέρωση, ελλοχεύει κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες