Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Φορολογικά
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Η Αρχή δέχεται πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων σε στοιχεία φορολογικών δηλώσεων προσώπων με τα οποία βρίσκονται σε δικαστική αντιμαχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απευθυνόμενοι στις κατά τόπους εφορίες πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να λάβουν γνώση των φορολογικών στοιχείων τρίτων με την αιτιολογία ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών αποτελεί ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα...Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες