Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Γνωμοδοτήσεις της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Γνωμοδοτήσεις της ΑρχήςΠαρακαλούμε επιλέξτε Έτος για να μεταβείτε στις αντίστοιχες Γνωμοδοτήσεις

Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2020

Γνωμοδότηση της Αρχής επί των διατάξεων του ν. 4624/2019.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2020

Γνωμοδότηση κατόπιν διαβούλευσης βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ σχετικά με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2020

Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2020

Γνωμοδότηση 4/2020 σε σχέση με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2020

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2019

Γνωμοδότηση της Αρχής στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2019

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2018

Δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2018

Γνωμοδότηση αρ. 2/2018 επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2018

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη διατήρηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2016-2017 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2018

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2017

Γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου του ΟΑΣΑ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2017

Εξέταση αίτησης θεραπείας του ΕΟΦ κατά της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδοτήσεως της Αρχής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2017

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με το ζήτημα εάν η ΚΥΑ 45231/20.04.2017, η οποία αφορά την υποχρέωση των δικηγόρων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2017

Επανεξέταση γνωστοποίησης του ΟΑΣΑ για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2017

Προϋποθέσεις τοποθέτησης κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της προστασίας των προσώπων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτό, καθώς και των αγαθών των ενοίκων του διαμερίσματος.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2017

Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 6/2017

Γνωμοδότηση σχετικά με ασυμβίβαστη ιδιωτική δραστηριότητα για Μέλη της Αρχής ή του προσωπικού τής Γραμματείας της.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 7/2017

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2016

Γνωμοδότηση ως προς τους όρους νόμιμης εγγραφής των συνδρομητών στο Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2016

Εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4339/2015.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2016

Γνωμοδότηση αναφορικά με τη νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2016

Τήρηση αρχείου «ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2016

Γνωμοδότηση για τη διαδικασία εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 7 του ν. 4316/2014 σχετικά με τη δημοσιοποίηση από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις παροχών προς τους επαγγελματίες υγείας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2016

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με την νομιμότητα επεξεργασίας των πρόσθετων οικονομικών στοιχείων που ζητούνται με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4389/2016 από τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 6/2016

Ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 7/2016

Εξέταση σχεδίου απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 8/2016

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2015

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) σχετικά με τη σύσταση φορέα για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στην κινητή τηλεφωνία.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2015

Γνωμοδότηση για τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ``ΠΑΝΑΚΕΙΑ`` της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2015

Γνωμοδότηση για το σχέδιο νομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή του Συστήματος διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας ΕΣΥ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2015

Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2015

Εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4339/2015.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2015

Γνωμοδότηση αναφορικά με την νομιμότητα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του ειδικού μητρώου των μελών του.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 6/2015

Γνωμοδότηση αναφορικά με τη νομιμότητα της με αριθμό ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β΄ 1801/20.08.2015) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού, εξ αφορμής των αιτήσεων γνωστοποίησης των Super League και ΕΣΑΚΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 7/2015

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2014

Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2014

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας», που υπέβαλε στην Αρχή το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της εξέτασης της γνωστοποίησης στην Αρχή λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα των ωφελούμενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από μονάδες ψυχικής υγείας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2014

Γνωμοδότηση της Αρχής επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου υπηκόων τρίτων χωρών (άρ. 1 παρ. 87 του ν. 4018/2011).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2014

Γνωμοδότηση της Αρχής επί σχεδίου τροποποίησης της ΥΠ` αρ. 1016/109/169-γ από 14.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2457/03.11.2011) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (κριτήρια και διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας για οπλοφορία).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2014

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2013

Διαβατήρια-Μεταγραφή του ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2013

Δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των οφειλών προσώπων από ασφαλιστικές εισφορές και αγγελιόσημο προς τον Οργανισμό.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2013

Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης σε βάρος προσώπων που έχουν πλέον απολέσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2013

Προϋποθέσεις νομιμότητας συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας από ασφαλιστική εταιρεία αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και υπεύθυνων δηλώσεων για άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπου θα δηλώνει ο εργαζόμενος ότι δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο εργασίας του. Προϋποθέσεις νομιμότητας συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων προς εργασία.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2013

Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2013

Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 6/2013

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2012

Καταχώριση και διαγραφή αλλοδαπών τρίτων χωρών από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ) και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2012

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 5/2012

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2011

Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φορολογικών δεδομένων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2011

Δημοσιοποίηση από Δικηγορικούς Συλλόγους πειθαρχικών ποινών δικηγόρων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2011

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μελών Δικηγορικού Συλλόγου σε τρίτους για δικαστική χρήση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2011

Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2011

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 7/2011

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2010

Ανάρτηση νόμων, κανονιστικών και ατομικών πράξεων στο διαδίκτυο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2010

Λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές και ιδιώτες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2010

Καταχώριση και διαγραφή αλλοδαπών τρίτων χωρών από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ) και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ). (Η παρούσα γνωμοδότηση αντικαταστάθηκε με τη γνωμοδότηση 3/2012).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2010

Ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2010

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2009

Λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε δημόσιους χώρους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2009

Ανάλυση DNA και δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2009

Έννομες συνέπειες εισαγγελικής παραγγελίας για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2009

Έκταση αρμοδιότητας της Αρχής επί αιτήσεων τρίτων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2009

Αρχικό μενού


Δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις για το έτος 2008


Αρχικό μενού

Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2007

Επεξεργασία από το ΙΚΑ στοιχείων φορολογικής δήλωσης ασφαλισμένου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2007

Γνωμοδότηση για το σύστημα M-TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 48/2007

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2006

Χορήγηση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΥΕΠ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2006

Δημοσίευση αποφάσεων - πράξεων του ΣτΕ στο διαδίκτυο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2006

Γνωμοδότηση της Αρχής για σύσταση και λειτουργία από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. αρχείου επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις για αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 6/2006

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2005

Γνωμοδότηση για χορήγηση στοιχείων καταναλωτών ΔΕΗ σε Δήμους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 20/2005

Γνωμοδότηση για τη νομιμότητα αρχείου του Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 21/2005

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη δυνατότητα του υπευθύνου επεξεργασίας χορήγησης σε τρίτο στοιχείων (προσωπικών δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα) που τηρεί στο αρχείο του

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 67/2005

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με την κατάρτιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσης δεδομένων με καταλόγους ("λίστας αναμονής") ιατρών (υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας ή προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου) κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 69/2005

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2004

Νομιμότητα κατάθεσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Βουλή ατομικών φακέλων αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν ή προήχθησαν και αιτιολογικών αποστρατείας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004

Νομιμότητα κατάθεσης στη Βουλή στοιχείων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα προσώπων που συνεργάζονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή με εξαρτώμενους από αυτό φορείς στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2004

Νομιμότητα κατάθεσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή στοιχείων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2004

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2003

Ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης συνδρομητών από εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιπτώσεις άρσης του απορρήτου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2003

Χορήγηση στοιχείων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων που περιέχονται στο αρχείο του ΤΕΒΕ, προς ιδιώτες ή Δημόσιες Αρχές

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2003

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2002

Γνωμοδότηση για τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 30/2002

Γνωμοδότηση παροχής στοιχείων βοηθηματούχων προς Ταμείο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 31/2002

Νομιμότητα εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρο εργασίας από εργοδότη ο οποίος έχει υπόνοιες διάπραξης καθ’ υποτροπήν υπεξαιρέσεων σε βάρος του από υπάλληλό του

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 68/2002

Γνωμοδότηση για την αναγνώριση καλούντος συνδρομητή σε ISDN

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 71/2002

Γνωμοδότηση για τη διασταύρωση προσωπικών δεδομένων στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 78/2002

Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σε αιτούντες τρίτους, εισαγγελείς, ανακριτικούς ή προανακριτικούς υπαλλήλους ή πολίτες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 79/2002

Χρήση παράνομα συλλεγέντων αποδεικτικών μέσων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ενώπιον των δικαστηρίων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 83/2002

Αρχικό μενού


Περιγραφικός πίνακας γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ για το έτος 2001

Ανάλυση γενετικού υλικού για σκοπούς εξιχνίασης εγκλημάτων και ποινικής δίωξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 15/2001

Νομιμότητα έκδοσης Κάρτας Υγείας Αθλητή από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 19/2001

Σχετικά με την υποχρέωση ή μη ενημέρωσης της αστυνομίας και της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης από τους διευθυντές ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, κλινικών και θεραπευτηρίων για την άφιξη και αναχώρηση αλλοδαπών που φιλοξενούν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 86/2001

Αρχικό μενού


Δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις για το έτος 2000

Αρχικό μενού


Δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις για το έτος 1999

Αρχικό μενού


Νομοθεσία