Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Οδηγίες της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οδηγίες της ΑρχήςΟδηγίες

Οδηγία 2/2011
Σχετικά με την ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Οδηγία 1/2011
Σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

Οδηγία 1/2010
Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Οδηγία 1/2005
Για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας

Οδηγία 2/2003
Για τη μεταγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος των προσώπων στα δελτία ταυτότητας και στα διαβατήρια

Οδηγία 115/2001
Για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων

Οδηγία 50/2001
Για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Οδηγία 1619/2000
Για την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999)

Οδηγία 1122/2000
Η οδηγία με αριθ. πρωτ. 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης καταργήθηκε με την οδηγία 1/2011 σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

Οδηγία 523/2000 (α΄) και 523/2000 (β΄)
Για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στον χώρο των μαιευτηρίων


Νομοθεσία