Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
07-09-2020-Γνωμοδότηση αρ. 4/2020 σε σχέση με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-09-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 32/2020 - Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-09-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 31/2020 - Απόρριψη καταγγελίας από εργαζόμενη για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε επιχείρηση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 30/2020 - Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε κατοικία και εντολή να καταστούν οι πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 1/2011.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
13-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 29/2020 - Μη τεκμηρίωση παράβασης από υποψήφιο δήμαρχο για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου και επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
13-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 28/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης σε δικαίωμα διαγραφής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
11-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 27/2020 - Διενέργεια τακτικού διοικητικού ελέγχου στο σύστημα ELVIS.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 26/2020 - Ενσωμάτωση των συστάσεων του σχεδίου γνώμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης των κωδίκων δεοντολογίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2020 - Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης με ενσωματωμένες τις συστάσεις της σχετικής γνώμης 22/2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-08-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 24/2020 - Καταγγελία για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-07-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 22/2020 - Καταγγελία ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την επεξεργασία δεδομένων υγεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-07-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 21/2020 - Καταγγελία ασθενούς ως υποκειμένου των δεδομένων κατά νοσηλευτικού ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-07-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 23/2020 - Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
20-07-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 20/2020 - Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό του στην πύλη του Νοσοκομείου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-06-2020-Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 19/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 18/2020 - Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε, σε συνέχεια καταγγελίας για στοχευμένη τηλεφωνική επικοινωνία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
12-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 17/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
10-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 14/2020 - Επιβολή προειδοποίησης σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
10-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 10/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
10-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 11/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 12/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-06-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 13/2020 - Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-05-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 9/2020 - Απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης της συμμόρφωσης των υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία με κώδικες δεοντολογίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-05-2020-AΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 8/2020 - Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
24-04-2020-Απόφαση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 24.4.2020 έως και 29.5.2020.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
14-04-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 7/2020 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
08-04-2020-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2020 - Γνωμοδότηση κατόπιν διαβούλευσης βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ σχετικά με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-04-2020-Απόφαση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 3.4.2020 έως και 24.4.2020.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
27-03-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 6/2020 - Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
20-03-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 4/2020 - Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τρίτους.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-02-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 3/2020 - Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης - κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-02-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2020 - Πρόστιμο στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-02-2020-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2020 - Απόρριψη καταγγελίας λόγω αναρμοδιότητας της Αρχής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
27-01-2020-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2020 - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4624/2019.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.