Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
31-12-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.77/2018 - Ερώτημα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας, αναφορικά με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNET για υπηρεσιακό σκοπό
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-12-2018-Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
24-12-2018-AΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 74/2018 - Προσφυγή κατά της άρνησης του φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης Google Web Search να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου (link) από τα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας. Η Αρχή έκρινε ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος πρέπει να καταργηθεί.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
17-12-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.73/2018 - Απόρριψη αίτησης θεραπείας ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος του αιτούντος.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-12-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 71 - Προειδοποίηση προς Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εφεξής υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης οφειλετών σε περίπτωση. τιτλοποίησης οφειλής τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 72 - Σύσταση σε Γενικό Νοσοκομείο να διακόψει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και να εφαρμόζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 70 - Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
13-11-2018-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 3/2018 - Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη διατήρηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2016-2017 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 69 - Επίπληξη στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε για μη έγκαιρη υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 68 - Επίπληξη στην Τράπεζα «Alpha Bank Α.Ε.» για μη έγκαιρη υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 67 - Επίπληξη στην εταιρεία DIMERA GROUP ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΠΕ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-11-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 66/ 2018 - Επιβολή επίπληξης σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
16-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 65/2018 - Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 παρ. 4 ΓΚΠΔ).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 64/2018 - Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο διαβούλευσης των κρατούμενων με τους δικηγόρους στην ΓΑΔΑ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
12-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 59/2018 - Εξέταση καταγγελίας για χρήση από αστυνομικό κάμερας ενσωματωμένη στη στολή.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 63/2018 - Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 62/2018 - Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 60/2018 - Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-10-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 61/2018 - Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
05-09-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 58/2018 -Απόρριψη προσφυγής σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης λόγω αναρμοδιότητας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-08-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 55/2018 - Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-08-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 56/2018 - Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-08-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 57/2018 - Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-07-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 54/2018 - Προειδοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για ανακοίνωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του και χωρίς προηγούμενη άδεια της Αρχής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-06-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 52/2018 για το ζήτημα της αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, να επιλαμβάνεται επί ερωτημάτων και αιτήσεων υπευθύνων επεξεργασίας, των υποκειμένων των δεδομένων ή/και τρίτων σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-06-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.51/2018 - Προειδοποίηση για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας (spam) και για μη προσήκουσα ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
14-06-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 50/2018 - Διενέργεια τακτικού διοικητικού ελέγχου στο σύστημα N.SIS II.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
14-06-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 49/2018 - Απόρριψη προσφυγής κατά Νοσοκομείου για διαβίβαση δεδομένων σε τρίτο.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
08-06-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 48/2018 - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για ανέπαφες («contactless») συναλλαγές.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 47/2018 - Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
24-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 46/2018 - Κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 45/2018 - Αίτηση νοσοκομείου για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 44/2018 - Αίτηση του Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.39/2018 - Παροχή αδείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διαβίβαση σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τυφλών ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανήλικων ατόμων με οπτική αναπηρία, που τηρούνται στα αρχεία του, για τον σκοπό της εγγραφής τους στο σχολείο αυτό.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 43/2018 - Αίτηση της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2018 - Παροχή αδείας σε Δήμο για τη διαβίβαση σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τυφλών ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανήλικων ατόμων με οπτική αναπηρία, που τηρούνται στα αρχεία του, για τον σκοπό της εγγραφής τους στο σχολείο αυτό.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 41/2018 - Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 40/2018 - Έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας, σε υποκατάστημα εταιρείας εστίασης για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-05-2018-Γνωμοδότηση αρ. 2/2018 επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-05-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 42/2018 - Αίτηση Δήμου για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για την αντίκρουση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών προστασίας της προσωπικότητας και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και αντίστοιχης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 37/2018 - Αίτηση του θεραπευτήριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ, γενική κλινική Πατρών Α.Ε., για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
24-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 35/2018 - Αίτηση του Γ.Ν.Α. «Γ΄ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
23-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 36/2018 - Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
19-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 34/2018 - Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 33/2018 - Σύσταση στην τράπεζα ATTICA BANK να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια προς εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
11-04-2018-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2018 - Δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 30/2018 - Αίτηση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτους για την υποστήριξη ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 32/2018 - Αίτηση Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα και προσβολή του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.31/2018 - Αίτηση του Γ.Ν.Θ. «Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
02-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.29/2018 - Απόρριψη χορήγησης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με βάση την αρχή της αναλογικότητας-προσφορότητας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 28/2018 - Άδεια πρόσβασης σε στοιχεία συνυποψηφίου
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
22-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 27/2018 - Αίτηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για χορήγηση δεδομένων υγείας συνταξιοδοτηθέντος αναπήρου σε τρίτο για την υποστήριξη ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου αναγνωριστικής-διεκδικητικής αγωγής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2018 - Χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 26/2018 - Αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας - ιατρού για χρήση ευαίσθητων δεδομένων υγείας του υποκειμένου - ασθενούς για δικαστική χρήση
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 24/2018 - Πρόσβαση σε αρχεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων από ερευνητές με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.23/2018 - Άδεια ενημέρωσης δια του Τύπου των υποκειμένων των δεδομένων για διάθεση δεδομένων από την τράπεζα ATTICA BANK σε αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού λόγω τιτλοποίησης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
28-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 21/2018 - Αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας-ιατρού για χρήση ευαίσθητων δεδομένων υγείας του υποκειμένου-ασθενούς για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
28-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 19/2018 - Ικανοποίηση αιτήματος τρίτου για παροχή πληροφοριών (Αναρμοδιότητα Αρχής).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
28-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.22/2018 - Αίτηση του Γ.Ν.Α. «Γ΄ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του Δικαστηρίου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
28-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 18/2018 - Δικαίωμα πρόσβασης γονέα στον ιατρικό φάκελο του ανήλικου τέκνου του.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
28-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.20/2018 - Αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας-σωματείου για χρήση ευαίσθητων δεδομένων υγείας του υποκειμένου-μέλους του σωματείου για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
20-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.14/2018-Νομιμότητα λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της Στέγης «Ο Καλός Ποιμήν» από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
20-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 15/2018 - Αίτηση για χορήγηση άδειας για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας ασθενών σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
20-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 17/2018 - Αίτημα για χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.16/2018 - Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
08-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.13/2018 - Χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
08-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.12/2018- Χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
08-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 10/2018 - Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 11/2018 - Προβολή σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων της εικόνας προσώπου που δεν σχετίζεται με το προβαλλόμενο γεγονός. Αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
05-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 9/2018 - Αίτηση χορηγήσεως ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
19-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 7/2018 - Αίτηση Ιατρικού Κέντρου Αθηνών για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για την υποστήριξη δύο διαφορετικών εφέσεων ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
19-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 8/2018 - Αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας - ιατρού για χρήση ευαίσθητων δεδομένων υγείας του υποκειμένου - ασθενούς για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 6/2018 - Αίτηση Γενικού Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για την αντίκρουση εννώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 5/2018- Αίτηση Γενικού Νοσοκομείου θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,για τη χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αίτησης προσωρινής ρυθμισης καταστάσεως.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
17-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 4/2018- Αίτηση άδειας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων ασθενούς σε τρίτο για την υποστήριξη ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων αίτησης του για την υποβολή ασθενούς σε δικαστική συμπαράσταση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2018 - Διοικητικός έλεγχος της Αρχής, σε συνέχεια καταγγελίας, για σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας –? επιβολή προστίμου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 3/2018 - Αίτηση χορηγήσεως ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση κατόπιν άδειας της Αρχής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
11-01-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2018 - Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.