Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Δελτία Τύπου
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Δελτία Τύπου
Έτος Μήνας
     
 
22-10-2020-Δελτίο Τύπου σχετικά με τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-06-2020-Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της Γνωμοδότησης 3/2020 της Αρχής
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-06-2020-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνας ανηλίκων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-06-2020-Δελτίο Τύπου - Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης - νέα υποδείγματα ενημέρωσης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
25-05-2020-Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
12-05-2020-Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του Προέδρου της Αρχής με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, την ΟΛΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-04-2020-Δελτίο Τύπου - Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-03-2020-Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
25-02-2020-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-01-2020-Δελτίο Τύπου - Ενημερωτική Ημερίδα της Αρχής με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 28/1/2020. Βασικά σημεία ομιλιών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
23-01-2020-Δελτίο Τύπου σχετικά με την εκπροσώπηση των υπευθύνων επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
22-01-2020-Δελτίο Τύπου - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) χωρίς την απόδειξη τήρησης των αρχών των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κατά παράβαση της αρχής της ασφαλούς επεξεργασίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-01-2020-Δελτίο Τύπου - Εξέταση καταγγελιών για πρόσβαση και έλεγχο e-mails εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό διακομιστή (server), παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης και παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
09-01-2020-Δελτίο Τύπου - Ενημερωτική Ημερίδα της Αρχής με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 
Επικαιρότητα