Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Δελτία Τύπου
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Δελτία Τύπου
Έτος Μήνας
     
 
06-12-2019-Δελτίο Τύπου - Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-11-2019-Κοινό Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτική ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
16-10-2019-Δελτίο Τύπου σχετικά με αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
07-10-2019-Δελτίο Τύπου σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
23-09-2019-Δελτίο Τύπου σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στην περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτηρήσης σε δημόσιες σχολικές μονάδες.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-07-2019-Δελτίο Τύπου σχετικά με την άσκηση διορθωτικών εξουσιών της Αρχής βάσει του ΓΚΠΔ (GDPR) για επιλογή και εφαρμογή ακατάλληλης νομικής βάσης και παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας από εταιρία (η περίληψη της σχετικής απόφασης 26/2019 είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr ενότητα AΠΟΦΑΣΕΙΣ).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
22-07-2019-Συνάντηση του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-07-2019-Δελτίο Τύπου σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) από νοσηλευτικά ιδρύματα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
24-06-2019-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-05-2019-Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019 του καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου βάσει του άρ. 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ (Απόφαση 65/2018 της Αρχής)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
23-04-2019-Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
22-04-2019-Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων σε Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-04-2019-Επιβολή κυρώσεων για παράνομη επεξεργασία και παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
02-04-2019-Κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
27-03-2019-Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την από 9/1/2014 αίτηση ακύρωσης του Υπουργού Οικονομικών κατά της απόφασης 98/2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της απόφασης 117/2014 της Αρχής, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) κατά της προηγούμενης απόφασής της.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-01-2019-Αρχικά συμπεράσματα από αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-01-2019-Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής με αφορμή τον εορτασμό της 13ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων (βασικά σημεία των ομιλιών/παρουσιάσεων).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 
Επικαιρότητα