Πολιτική επικοινωνία

Η παρούσα ενότητα βρίσκεται υπό αναθεώρηση, κατόπιν των αποφάσεων ΣτΕ 1343-5/2022
(βλ. σχετική ανακοίνωση)

H πολιτική επικοινωνία είναι μια θεμιτή δραστηριότητα για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και της δημοκρατίας και επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών έχει ως στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο έννομο συμφέρον των πολιτικών κομμάτων και στο δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με το μέσο, ηλεκτρονικό ή μη ηλεκτρονικό (παραδοσιακό ταχυδρομείο), που επιλέγεται για την πραγματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας.

Η Αρχή είχε εκδώσει την υπ΄αριθμ. 1/2010 Οδηγία, με σκοπό να εξειδικεύσει τους κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το 2019, η Αρχή προέβη στην έκδοση κειμένου κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, επιχειρώντας την επικαιροποίηση και την εύληπτη παρουσίαση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006 που επήλθαν με το ν. 3917/2011, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Επίσης, ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην ΕΕ που είχαν προγραμματιστεί για το 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τη Δήλωση 2/2019 σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών στην οποία υπογραμμίζει ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν τα πολιτικά κόμματα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των εκλογικών δραστηριοτήτων.