Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
51
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία που αφορούσε τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος σε αρχείο με προσωπικά δεδομένα που αφορούν στο ανήλικο τέκνο του και συγκεκριμένα σε καταγεγραμμένη εικόνα συστήματος βιντεοεπιτήρησης που βρίσκεται εγκατεστημένο στην ατομική επιχείρηση (βενζινάδικο) της καταγγελλόμενης. Επίσης, καταγγέλθηκε η διαβίβαση του υλικού στις αστυνομικές αρχές, κατά τη διερεύνηση περιστατικού, χωρίς την ενημέρωση του υποκειμένου. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για παραβάσεις των άρθρων 12 και 14 του ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr