Εντολή απεγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από πολυκατοικία

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
34
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία από συνιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας κατά έτερης συνιδιοκτήτριας, η οποία είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στην είσοδό της, καθώς και στον χώρο στάθμευσης ιδιωτικού οχήματος χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Οδηγία 1/2011 της Αρχής. Η Αρχή έδωσε εντολή απεγκατάστασης του συστήματος, σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας, επειδή στην πολυκατοικία λειτουργεί πλέον ανάλογο σύστημα που καλύπτει το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων της.

 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr