Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 1979 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 16

Επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Απόφαση 15

Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων

Απόφαση 17

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 14

Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης - Μη επιβολή κυρώσεων

Απόφαση 12

Καταγγελία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΟΑΣΘ

Απόφαση 13

Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας-ιατρική εταιρεία, για μη νόμιμη διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών κλήσεων

Απόφαση 11

Αυστηρή προειδοποίηση σε υπεύθυνο επεξεργασίας να αποστέλλει διαφημιστικά SMS σε πελάτες του, οι οποίοι αποτέλεσαν παραλήπτες του από 24/5/2018 μηνύματος με το οποίο ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους, μόνον εφόσον οι πελάτες παρείχαν τη συγκατάθεση αυτή

Απόφαση 10

Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την καταχώριση δεδομένων μαθητών/γονέων-κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΘ με την ονομασία «mySchool»

Απόφαση 9

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 8

Αναρμοδιότητα της Αρχής να επιβάλει σε υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορήγησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Απόφαση 7

Επιβολή κυρώσεων για παράνομη επεξεργασία και παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Απόφαση 6

Διαγραφή μέλους από αρχείο μελών Συλλόγου

Κατευθυντήριες γραμμές 1

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Απόφαση 5

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 74

Προσφυγή κατά της άρνησης του φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης Google Web Search να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου (link) από τα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας. Η Αρχή έκρινε ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος πρέπει να καταργηθεί