Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα
Σκεφτομαι πριν δημοσιευσω
Γνωρίζω με ποιον μιλώ

Είναι όλοι φίλοι σου;

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Οι αριθμοί μιλούν

Έχει συμβεί

Συμβουλές

Ρυθμίσεις απορρήτου

Αναφορά περιστατικού παραβίασης

Πώς μπορεί να σε βοηθήσει η Αρχή

Κουίζ

Βίντεο

Εκπαιδευτικό υλικό

Είναι όλοι φίλοι σου; Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες κοινωνικής Οι αριθμοί μιλούν Έχει συμβεί Συμβουλές Ρυθμίσεις απορρήτου Αναφορά περιστατικού παραβίασης Πώς μπορεί να σε βοηθήσει η Αρχή Κουίζ Βίντεο

Εκπαιδευτικό υλικό

 

Το υλικό που προτείνουμε παρακάτω μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των μαθητών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης με συγκεκριμένα θέματα συζήτησης και προβληματισμού στην τάξη, καθώς και με χρήση διαδραστικών εργαλείων όπως κουίζ και βίντεο.

Εκπαιδευτική ενότητα: «Δικτυώνομαι με ασφάλεια»

Γενική περιγραφή

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι:

Α) να κατανοήσουν οι μαθητές τους κινδύνους από τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης,

Β) να μάθουν με κάποιες απλές πρακτικές συμβουλές πώς μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών με ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Facebook ειδικά ως προς το θέμα των ρυθμίσεων απορρήτου και της αναφοράς περιστατικών παραβίασης προφίλ.

Προτεινόμενη δομή ενημέρωσης

1. Εισαγωγή στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: τι είναι, ποιους αφορά, κλπ. (από τις σελίδες «Είναι όλοι φίλοι σου;» και «Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης»).

2. Κίνδυνοι κατά τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης - συγκεκριμένα παραδείγματα (από τις σελίδες «Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης» και «Έχει συμβεί»).

3. Πρακτικές συμβουλές γενικά για τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (από τις σελίδες «Συμβουλές» και «Πώς μπορεί να σε βοηθήσει η Αρχή»).

4. Πρακτικές συμβουλές ειδικά για τις ρυθμίσεις απορρήτου και την αναφορά παραβίασης λογαριασμού στο Facebook - με χρήση υπολογιστή (από τη σελίδα «Συμβουλές»).

Συζήτηση στην τάξη

1. Ζητήστε από τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα; Ποιοι είναι αυτοί; Υπάρχουν κάποιοι κανόνες ηθικής για το τι μπορείς να κάνεις ή να πεις σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook;

2. Κάντε μία γρήγορη δημοσκόπηση στην τάξη: πόσοι από τους μαθητές είναι μέλη σε κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης; Είναι μόνο στο Facebook ή και σε κάποια άλλη; Έχουν «ανοικτό» ή «κλειστό» προφίλ ή αλλιώς είναι διαθέσιμη η πληροφορία τους σε όλους ή μόνο στους φίλους; Γνωρίζει κανείς τις δυνατότητες ρυθμίσεων απορρήτου στο Facebook;

3. Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν τι θα έκαναν αν κάποιος ανέβαζε προσβλητικές πληροφορίες γι' αυτούς στο Facebook. Έχουν βρεθεί ποτέ σε τέτοια θέση; Έχουν ποτέ δημοσιεύσει πληροφορίες για φίλους τους χωρίς να τους ρωτήσουν (τους φίλους);

Εργαλεία

  • Δείξτε - με υπολογιστή - τη χρήση των ρυθμίσεων απορρήτου στο Facebook. Διαβάστε μαζί με τους μαθητές τους όρους χρήσης του Facebook.

  • Χρησιμοποιείστε τα προτεινόμενα βίντεο και κόμικ για να δώσετε περισσότερη έμφαση στους κινδύνους από την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

  • Κάντε μαζί με τους μαθητές το τεστ για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προτείνουμε.