Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error

Σε περίπτωση απώλειας κωδικού πρόσβασης, ή προβλήματος σύνδεσης με την διαδικτυακή πύλη της αρχής,

επικοινωνήστε με τα:

   ή το  +30 210 6475643

Αναφέροντας οπωσδήποτε ένα από τα παρακάτω:

• αναγνωριστικό χρήστη (6-ψήφιο αριθμό που σας έχει αποσταλεί με την εγγραφή σας)

• το ΑΦΜ (σε περίπτωση εγγραφής υπευθύνου επεξεργασίας)

• τον ΑΔΤ (σε περίπτωση εγγραφής πολίτη)


 

 Για κάθε άλλο ζήτημα, επικοινωνήστε με τα στοιχεία που θα βρείτε εδώ

 

Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error
Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error