Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Σε περίπτωση απώλειας κωδικού πρόσβασης, ή προβλήματος σύνδεσης με την διαδικτυακή πύλη της αρχής,

επικοινωνήστε με τα:

   ή το  +30 210 6475643

Αναφέροντας οπωσδήποτε ένα από τα παρακάτω:

• αναγνωριστικό χρήστη (6-ψήφιο αριθμό που σας έχει αποσταλεί με την εγγραφή σας)

• το ΑΦΜ (σε περίπτωση εγγραφής υπευθύνου επεξεργασίας)

• τον ΑΔΤ (σε περίπτωση εγγραφής πολίτη)


 

 Για κάθε άλλο ζήτημα, επικοινωνήστε με τα στοιχεία που θα βρείτε εδώ