Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Ενημερωτικό Υλικό
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα προσωπικά δεδομένα


Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF από εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam)


Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF από εδώ
 

(30-03-2010) - Νέο ενημερωτικό φυλλάδιο της Αρχής για την νόμιμη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και την αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spam)

 

(02-04-2008) - Σύμβαση Ευρωπόλ και τα δικαιώματα του πολίτη

Επικαιρότητα