Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Ενημερωτικό Υλικό
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οδηγός προετοιμασίας
12-6-2017

Οδηγός προετοιμασίας για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα προσωπικά δεδομένα


Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF από εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam)


Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF από εδώ
 

(30-03-2010) - Νέο ενημερωτικό φυλλάδιο της Αρχής για την νόμιμη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και την αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spam)

 

(02-04-2008) - Σύμβαση Ευρωπόλ και τα δικαιώματα του πολίτη

Επικαιρότητα