Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων ανήκει:

  • Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής (διαχείριση δαπανών, έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, μισθοδοσία μελών και προσωπικού, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών).
  • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και τροποποίησή του.

Προϊσταμένη

Μαρία Κοκκινάκη

Προσωπικό

Κώστας Καφίρης, Φωτεινή Παπαλιόσα, Ελένη Πατσούρα 

 

Δειτε πληροφορίες για τα τμήματα: Τμήμα Ελεγκτών  Τμήμα Επικοινωνίας  Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: 

 Σύνθεση της Αρχής  Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής  Γραμματεία της Αρχής

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ Αρμοδιότητες  Διεθνή Όργανα  Οργάνωση