Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

Το Μητρώο μας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κοινό και θα παρέχει λίστα των γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Αρχή, καθώς και των σχετικών αιτήσεων για άδεια.

Η αναζήτηση των γνωστοποιήσεων θα γίνεται, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα, με κριτήρια την επωνυμία, τη νομική μορφή και τη δραστηριότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς επίσης και τον τύπο της γνωστοποίησης (τήρησης αρχείου, διαβίβασης, διασύνδεσης, κλειστού κυκλώματος). Στη λίστα των γνωστοποιήσεων, πατώντας το link Προβολή για μια γνωστοποίηση,  θα εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της γνωστοποίησης και του υπεύθυνου επεξεργασίας που την υπέβαλλε, καθώς επίσης και αν έχει χορηγηθεί άδεια από την Αρχή (για τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι απαραίτητο).


Λόγω του μεγάλου αριθμού των γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Αρχή, η ηλεκτρονική διάθεση του μητρώου θα γίνεται τμηματικά ανά έτος υποβολής των γνωστοποιήσεων (από το 1998 έως σήμερα).

Προσέξτε ότι κάποιες γνωστοποιήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της Αρχής αλλά δεν απαιτούνται πλέον (βάσει των τροποποιήσεων του Νόμου 2472/1997, όπως π.χ. οι εξαιρέσεις του αρ. 7Α) δεν περιέχονται στο Μητρώο. 

 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεύθυνος επεξεργασίας εντοπίσει λάθη στις γνωστοποίησεις που τον αφορούν ή δεν βρίσκει τη γνωστοποίηση του στο ηλεκτρονικό αρχείο (ενώ αυτή έχει υποβληθεί στην Αρχή), παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Αρχή, δηλώνοντας μας τον αριθμό πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης του και την ακριβή του επωνυμία.