Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης;

 

Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1/2011 της Αρχής.

 

 

Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση.

 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται με χρήση του Εντύπου 3 και του Παραρτήματος του (ηλεκτρονικά ή έντυπα - δείτε παρακάτω).

 

Προσέξτε τα παρακάτω σημεία!

 

Τα σημεία θα είναι σύντομα διαθέσιμα, αφού προσαρμοστούν στη νέα Οδηγία 1/2011. 

 

 Μάθετε περισσότερα για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής.

 

 

2. Πώς μπορώ να υποβάλω μια γνωστοποίηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης;

 

α. Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης

 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας  στο site της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών) και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση σας. Ο τρόπος αυτός σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στον δικό σας προσωπικό χώρο στο site της Αρχής. 

Μάθετε περισσότερα για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

 

 

β. Φυσική υποβολή - Υποβολή με ταχυδρομείο/φαξ/email

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα γνωστοποίησης από τα links που ακολουθούν, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και αυτοπροσώπως στα γραφεία της (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00 - δείτε Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Κλειστά κυκλώματα:

Έντυπο 3

 

Παράρτημα (για το Έντυπο 3)

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποίησης (περιέχει λίστα σκοπών επεξεργασίας).

 

Κατεβάστε όλα τα Έντυπα γνωστοποίησης (συμπιεσμένο αρχείο zip, περιέχει έντυπα για γνωστοποίηση τήρησης αρχείου, διαβίβασης, διασύνδεσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) 

 

 


Δείτε περισσότερες οδηγίες για υποβολή γνωστοποίησης:    Τήρησης αρχείου    Διαβίβασης   Διασύνδεσης

Μάθετε για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.