Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης διασύνδεσης;

Προσέξτε τα παρακάτω σημεία!

 

α.  Για να υποβληθεί γνωστοποίηση διασύνδεσης πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει ή να συνυποβάλλουν γνωστοποίηση τήρησης αρχείου όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που εμπλέκονται στη διασύνδεση για όλα τα αρχεία τους που πρόκειται να διασυνδεθούν.

 

β.      Προσέξτε ότι δεν αποτελεί διασύνδεση, η διαβίβαση μέρους των δεδομένων σας σε  κάποιο νέο αποδέκτη ή η εισαγωγή δεδομένων στο αρχείο σας από κάποια νέα πηγή.

 

γ.   Διασύνδεση έχουμε μόνο στην περίπτωση που αρχεία του ίδιου υπεύθυνου ή διαφορετικών υπευθύνων συσχετίζονται ηλεκτρονικά με χρήση κάποιου κοινού πεδίου για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.

 

δ.     Προσέξτε επίσης ότι δεν χρειάζεται να γίνει γνωστοποίηση διασύνδεσης στην περίπτωση κατά την οποία η διασύνδεση πραγματοποιείται από φορέα διάφορο των υπεύθυνων επεξεργασίας στους οποίους ανήκουν τα σχετικά αρχεία. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω φορέας θεωρείται νέος υπεύθυνος επεξεργασίας, που δημιουργεί ένα νέο αρχείο και πραγματοποιεί μια νέα επεξεργασία διασυνδέοντας δεδομένα των επιμέρους αρχείων. Ως εκ τούτου, ο φορέας αυτός θα πρέπει να γνωστοποιήσει την επεξεργασία υποβάλλοντας ξεχωριστή γνωστοποίηση/αίτηση άδειας τήρησης αρχείου συμπληρώνοντας τα Έντυπα 1 και 2.

 

ε.      Η υποβολή της γνωστοποίησης διασύνδεσης γίνεται με χρήση του Εντύπου 4, που καλύπτει τις περιπτώσεις διασύνδεσης αρχείων το πολύ μεταξύ δύο υπεύθυνων επεξεργασίας. Στην περίπτωση που η διασύνδεση πραγματοποιείται μεταξύ παραπάνω από δύο υπεύθυνων επεξεργασίας, επικοινωνήστε με την Αρχή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της γνωστοποίησης.

 

 

2. Πώς μπορώ να υποβάλω μια γνωστοποίηση διασύνδεσης;

 

α. Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης

 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο site της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών) και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση σας. Ο τρόπος αυτός σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στον δικό σας προσωπικό χώρο στο site της Αρχής.

Μάθετε περισσότερα για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

 

 

β. Φυσική υποβολή - Υποβολή με ταχυδρομείο/φαξ/email

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα γνωστοποίησης από τα links που ακολουθούν, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και αυτοπροσώπως στα γραφεία της (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00 - δείτε Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Διαβίβαση δεδομένων:

Έντυπο 4

 

 

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποίησης (περιέχει λίστα σκοπών επεξεργασίας)

 

Κατεβάστε όλα τα Έντυπα γνωστοποίησης (συμπιεσμένο αρχείο zip, περιέχει έντυπα για γνωστοποίηση τήρησης αρχείου, διαβίβασης, διασύνδεσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) 

 

 


Δείτε περισσότερες οδηγίες για υποβολή γνωστοποίησης:    Τήρησης αρχείου    Διαβίβασης   Κλειστού κυκλώματος

Μάθετε για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.