Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας ανήκει:

  • Η συνδρομή της Αρχής στην άσκηση της επικοινωνιακής πολιτικής της.
  • Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων της Αρχής και της επικοινωνίας της με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, με ιδιώτες, καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές του εξωτερικού.
  • Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχωρίσεων στον Τύπο, καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων για τις αρμοδιότητες και το έργο της Αρχής. 
  • Η παρακολούθηση του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων. 
  • Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής. 
  • Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βιβλιοθήκης, αρχείου δημοσιευμάτων ελληνικού Τύπου, επίσημων αποφάσεων και ενημερωτικών εντύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών για θέματα προσωπικών δεδομένων. 
  • Η επιμέλεια της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή της.

Προϊστάμενος

Δρ. Ηλίας Αθανασιάδης

Προσωπικό

Αμαλία Λογιάκη

 

Δειτε πληροφορίες για τα τμήματα: Τμήμα Ελεγκτών  Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων  Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: Σύνθεση της Αρχής  Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής  Γραμματεία της Αρχής

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ  Αρμοδιότητες  Διεθνή Όργανα  Οργάνωση