Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο της νομικής και της πληροφορικής, ανήκει:

  • Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε αρχεία.
  • Η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων στα οποία αναφέρεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
  • Η έκδοση οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
  • Η υποβοήθηση των υπευθύνων επεξεργασίας στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας. 
  • Η εξέταση παραπόνων και αιτήσεων, η έκδοση σχετικών αποφάσεων, συστάσεων και υποδείξεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, η καταγγελία τυχόν παραβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. 
  • Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για την εκτέλεση της αποστολής της.
  • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών: α) επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων β) διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., γ) διασύνδεσης δεδομένων. 
  • Η παροχή προς τους ενδιαφερομένους πληροφοριών και υποδείξεων για τη συμμόρφωσή τους προς τις ρυθμίσεις που εκάστοτε ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προϊστάμενος

Δρ. Ζωή Καρδασιάδου, Φίλιππος Μίτλεττον

Προσωπικό

Νομικοί ελεγκτές:

Δρ. Μαρία Αλικάκου, Δρ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Φωτεινή Καρβέλα, Καλλιόπη Καρβέλη, Δρ. Χαρίκλεια Λάτσιου, Κυριακή Λωσταράκου, Κυριακή Μανίκα, Δρ. Ελένη Μαραγκού,  Δρ. Φερενίκη Παναγοπούλου, Θεοδώρα Τουτζιαράκη, Ευμορφία Ιωσηφίνα Τσακιρίδου, Ευανθία Χατζηλιάση.

Πληροφορικοί Ελεγκτές:

Κωνσταντίνα Καμπουράκη, Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, Ιωάννης Λυκοτραφίτης, Δρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος, Δρ. Αθηνά Μπούρκα, Γεωργία Παναγοπούλου, Δρ. Γεώργιος Ρουσόπουλος, Λεωνίδας Ρούσσος, Ευφροσύνη Σιουγλέ, Ανάργυρος Χρυσάνθου.

 

 

Δειτε πληροφορίες για τα τμήματα: Τμήμα Επικοινωνίας  Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων   Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: 

 Σύνθεση της Αρχής  Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής  Γραμματεία της Αρχής

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ  Αρμοδιότητες  Διεθνή Όργανα  Οργάνωση