Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο της νομικής και της πληροφορικής, ανήκει:

  • Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε αρχεία.
  • Η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων στα οποία αναφέρεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
  • Η έκδοση οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
  • Η υποβοήθηση των υπευθύνων επεξεργασίας στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας. 
  • Η εξέταση παραπόνων και αιτήσεων, η έκδοση σχετικών αποφάσεων, συστάσεων και υποδείξεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, η καταγγελία τυχόν παραβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. 
  • Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για την εκτέλεση της αποστολής της.
  • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών: α) επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων β) διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., γ) διασύνδεσης δεδομένων. 
  • Η παροχή προς τους ενδιαφερομένους πληροφοριών και υποδείξεων για τη συμμόρφωσή τους προς τις ρυθμίσεις που εκάστοτε ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προϊστάμενος

Δρ. Ζωή Καρδασιάδου

Προσωπικό

Νομικοί ελεγκτές:

Δρ. Μαρία Αλικάκου, Δρ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Φωτεινή Καρβέλα, Καλλιόπη Καρβέλη, Δρ. Χαρίκλεια Λάτσιου, Κυριακή Μανίκα, Δρ. Ελένη Μαραγκού,  Θεοδώρα Τουτζιαράκη, Ευμορφία Ιωσηφίνα Τσακιρίδου, Ευανθία Χατζηλιάση.

Πληροφορικοί Ελεγκτές:

Κωνσταντίνα Καμπουράκη, Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, Ιωάννης Λυκοτραφίτης, Δρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος, Δρ. Αθηνά Μπούρκα, Γεωργία Παναγοπούλου, Δρ. Γεώργιος Ρουσόπουλος, Λεωνίδας Ρούσσος, Ευφροσύνη Σιουγλέ.

 

Δειτε πληροφορίες για τα τμήματα: Τμήμα Επικοινωνίας  Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων  Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: Σύνθεση της Αρχής  Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής  Γραμματεία της Αρχής

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ  Αρμοδιότητες  Διεθνή Όργανα  Οργάνωση