Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> ΜΜΕ>> Χρήσιμες συνδέσεις
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Έγγραφο εργασίας της Ομάδας Εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων άρθρ. 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, Recommendation 1/97: Data protection law and the media, 25.2.1997

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1997/wp1_en.pdf

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

ΜΜΕ