Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Οργανωτικά ζητήματα της Αρχής
Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error

Οργανωτικά ζητήματα της ΑρχήςΝομικό πλαίσιο

Π.Δ. 207/1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (ΦΕΚ Α' 164/1998)

Αριθ. 209/2000
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β' 336/2000, ΦΕΚ Β' 859/2008, ΦΕΚ Β' 989/2011)

ΦΕΚ Β’ 813 14/3/2017
Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της ΑΠΔΠΧ - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν


Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error
Νομοθεσία
Error: The listener returned the following Message: 500 Internal Server Error