Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Ενημερωτικό Υλικό>> Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσαν εγχειρίδιο σχετικά με το δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη σημαντικότερη νομολογία των δύο Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ευσύνοπτο και εύληπτο εργαλείο βασικής αναφοράς για τους νομικούς της πράξης και όσους ασχολούνται με τα σχετικά ζητήματα ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι οι απόψεις που εκφράζονται δεν δεσμεύουν την Αρχή καθώς και ότι για επιμέρους ζητήματα απαιτείται ασφαλώς επιπλέον έρευνα ή αναζήτηση εξειδικευμένης γνώσης.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και σε δεκαέξι ακόμη γλώσσες εδώ.

Στελέχη της Αρχής συνέβαλαν στην επιμέλεια της μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα.

Οι εκδότες προτίθενται να ενημερώνουν το περιεχόμενο του εγχειριδίου, και για το λόγο αυτό μπορείτε να ανατρέχετε στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Αντίτυπα διατίθενται, κατόπιν παραγγελίας, από το Βιβλιοπωλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.