Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600

Fax: 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στην έδρα μας και τηλεφωνικά είναι 11:00-13:00.
Ειδικά, το Γραφείο Πρωτοκόλλου δέχεται 9:00-13:00.


 Σε περίπτωση απώλειας κωδικού πρόσβασης, ή προβλήματος σύνδεσης με την διαδικτυακή πύλη της αρχής πατήστε εδώ