Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
06-11-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.163/2014 - Χρήση συστήματος γεωεντοπισμού σε οχήματα εργαζομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-11-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 165/2014 - Χρήση συστήματος γεωεντοπισμού σε οχήματα εργαζομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-11-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.162/2014 - Χρήση συστήματος γεωεντοπισμού σε οχήματα εργαζομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-11-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 158/2014 - Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-10-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.164/2014 - Επιβολή αυστηρής προειδοποίηση σε υπεύθυνο επεξεργασίας για τήρηση των επιταγών του άρθρου 10 του ν. 2472/1997 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας σχετικά με την αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.