Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
21-03-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.37/2014 - Παροχή αδείας στον ΟΑΕΔ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη χορήγηση στην αιτούσα τρίτη πληροφοριών σχετικά με την ενδεχόμενη εγγραφή του πρώην συζύγου της στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, για την αντίκρουση της αγωγής, που αυτός έχει ασκήσει σε βάρος της στη βάση του άρθρου 1400ΑΚ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-03-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.38/2014 - Παροχή σε Νοσοκομείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, της άδειας να χορηγήσει στον αιτούντα τρίτο διευθυντή δημοσίου σχολείου ιατρική βεβαίωση σχετικά με τη διάγνωση, τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και με το εάν ακολούθησε νοσηλεία ή παραπομπή καθηγήτριας, για το σκοπό της διενέργειας σε βάρος της ΕΔΕ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.