Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
11-04-2018-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2018 - Δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 30/2018 - Αίτηση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτους για την υποστήριξη ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.31/2018 - Αίτηση του Γ.Ν.Θ. «Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
04-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 32/2018 - Αίτηση Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα και προσβολή του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
02-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.29/2018 - Απόρριψη χορήγησης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με βάση την αρχή της αναλογικότητας-προσφορότητας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 28/2018 - Άδεια πρόσβασης σε στοιχεία συνυποψηφίου
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.