Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Παρακαλούμε επιλέξτε Έτος για να μεταβείτε στην αντίστοιχη Ετήσια Έκθεση

ή εναλλακτικά δείτε τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα Ετήσιων Εκθέσεων της ΑΠΔΠΧ

Αναλυτικός πίνακας Ετήσιων Εκθέσεων της ΑΠΔΠΧ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2015

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2014

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2013

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2012

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2011

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2010

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2009

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2008

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2007

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2006

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2005

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2004

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2003

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2002

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2001

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2000

Δείτε το Αρχείο Εδώ

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το έτος 1999

Δείτε το Αρχείο Εδώ