Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, και εξυπηρετείται από Γραμματεία που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Ο Πρόεδρος είναι απαραίτητα δικαστικός λειτουργός βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη, καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωτές τους, διορίζονται με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Η Γραμματεία της Αρχής αποτελείται από τέσσερα Τμήματα: Ελεγκτών, Επικοινωνίας, Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

Μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της Αρχής: Σύνθεση της Αρχής Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής Γραμματεία της Αρχής


Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ
Αρμοδιότητες Διεθνή Όργανα

 

Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και σε Τμήμα.

Μάθετε περισσότερα για την σύνθεση του Τμήματος: Τμήμα