Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Αποστολή της ΑρχήςΗ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.

O νόμος 2472/1997 εξακολουθεί να ισχύει κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Γενικό Κανονισμό ή δεν αφορά ζητήματα που ρυθμίζονται με τον αυτόν. Αναμένεται η έκδοση εθνικού εφαρμοστικού νόμου του Γενικού Κανονισμού. Με τον νόμο αυτό θα αντικατασταθεί ο νόμος 2472/1997.