Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Διαβιβάσεις Δεδομένων εκτός ΕΕ>> Privacy Shield
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ PRIVACY SHIELD

Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Aσπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων (“Privacy Shield”), είναι δυνατή από την 1η Αυγούστου 2016 η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ με τη χρήση του μηχανισμού του Privacy Shield. Προϋπόθεση είναι οι αποδέκτριες εταιρείες να προσχωρούν ετησίως στο νέο θεσμικό πλαίσιο πιστοποιώντας ότι συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα που επιθυμούν να διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά έντυπα της Αρχής για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε. επιλέγοντας την σχετική επιλογή, αφού έχουν επαληθεύσει ότι η αποδέκτρια/ες εταιρεία/ες έχει εγγραφεί στη σχετική βάση που τηρεί το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (https:/www.privacyshield.gov/).

Υπενθυμίζεται ότι και οι άλλοι θεσμοθετημένοι από την ευρωπαϊκή νομοθεσία τρόποι για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η υπογραφή των πρότυπων συμβατικών ρητρών (Standard Contractual Clauses) και η υιοθέτηση των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (Binding Corporate Rules) μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τις διαβιβάσεις αυτές.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Δήλωση της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1250 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ–ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ–ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

Oδηγός για τους πολίτες σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

 

Έντυπο υποβολής καταγγελιών εμπορικής φύσης στις ΑΠΔ της ΕΕ

   EU-US PRIVACY SHIELD COMPLAINT FORM FOR SUBMITTING COMMERCIAL RELATED COMPLAINTS TO EU DPAS

Έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων στον Διαμεσολαβητή των ΗΠΑ

   EU-US PRIVACY SHIELD - FORM FOR SUBMISSION OF REQUESTS TO THE U.S. OMBUDSPERSON

Διαβιβάσεις Δεδομένων εκτός ΕΕ