Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Εργασιακές Σχέσεις
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Η οργάνωση, η διεύθυνση της εργασίας, αλλά και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του εργοδότη προϋποθέτει και συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, τόσο απλών (π.χ. ονοματεπώνυμο, εργασιακή εμπειρία, επίπεδο εκπαίδευσης) όσο και ευαίσθητων (π.χ. κατάσταση της υγείας). Ανακύπτει συνεπώς εύλογα το ερώτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου.

Θεματικές Ενότητες