Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης>> Πληροφορίες για υπεύθυνους επεξεργασίας
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Πληροφορίες για υπευθύνους επεξεργασίας


Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα είναι μερικώς επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.


Όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προτίθεται να εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών σε χώρο που διαχειρίζεται, καθίσταται υπεύθυνος της εν λόγω επεξεργασίας και οφείλει να μεριμνήσει για τη νόμιμη λειτουργία αυτού.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ωστόσο, ότι αν κάποιος ιδιώτης/φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο αποκλειστικά δικής του ιδιοκτησίας που δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματική/εμπορική δραστηριότητα (π.χ. εντός της οικίας του ή της αυλής του), χωρίς να καταγράφει άλλο δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, τότε αυτή η επεξεργασία ,θεωρείται προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα και δεν ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε αυτή την ενότητα (ουσιαστικά, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - βλέπε επίσης και άρθρο 3 της οδηγίας 1/2011). Παρ’ όλα αυτά, πρέπει κανείς να είναι προσεχτικός σε θέματα συγκροτημάτων κατοικιών (όπως π.χ. σε πολυκατοικίες), όπου η λήψη ή καταγραφή εικόνας οποιουδήποτε χώρου πλην του διαμερίσματός του δεν αποτελεί προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα!

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

 • Οφείλει να αναρτήσει κατάλληλο αριθμό ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων σχετικά με το ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται (δείτε υπόδειγμα πινακίδας).
 • Οφείλει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις νομιμότητας του Γενικού Μέρους της οδηγίας (Άρθρα 6-11). Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής:
  • Δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή/και πεζοδρόμια, ούτε από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών ή κτιρίων.
  • Δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας σε χώρους όπου προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού/πελατών, κ.λπ.
  • Δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου (αυτή μπορεί να επιτραπεί μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις).
  • Η χρήση καμερών με δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom) επιτρέπεται μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες και ειδικές προϋποθέσεις.
  • Δεν επιτρέπεται η επιτήρηση σε χώρους εργασίας (για παράδειγμα, σε έναν τυπικό χώρο γραφείου, δεν επιτρέπεται η επιτήρηση γραφείων ή διαδρόμων). Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν συγκεκριμένοι κρίσιμοι χώροι (π.χ. εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, τράπεζες, στρατιωτικά εργοστάσια), εφόσον οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένα που συλλέγονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση εργαζομένων.
 • Οφείλει να καταστρέφει τα συλλεγόμενα δεδομένα, στη γενική περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίζει κατάλληλα το σύστημα ώστε να σβήνονται αυτόματα αρχεία πέραν των ημερών αυτών.
  • Σε περίπτωση συμβάντος, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.
 • Επιτρέπεται να διαβιβάζει τα τηρούμενα δεδομένα μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.
 • Οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων». Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («περιορισμό») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.
 • Αναλόγως την ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται, οφείλει επίσης να προσαρμοστεί στα όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο του Ειδικού Μέρους της οδηγίας - τα αντίστοιχα άρθρα ανά κατηγορία υπευθύνου επεξεργασίας αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1/2011

  Συγκροτήματα κατοικιών ή γραφείων (π.χ. πολυκατοικίες.

  Άρθρο 15

  Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

  Άρθρο 16

  Ξενοδοχειακές μονάδες υπό οποιαδήποτε μορφή (ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια).

  Άρθρο 17

  Σχολεία και άλλοι χώροι όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια, κ.λπ.).

  Άρθρο 18

  Εμπορικά κέντρα, καταστήματα, εστιατόρια, καθώς και λοιποί χώροι εστίασης και αναψυχής.

  Άρθρο 19

  Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι.

  Άρθρο 21 παρ. 1

  Δημόσιοι χώροι στάθμευσης (κλειστοί ή ανοιχτοί).

  Άρθρο 21 παρ. 3

  Πρατήρια υγρών καυσίμων.

  Άρθρο 21 παρ. 4


 • Σε περίπτωση νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και λοιπών χώρων όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας, επιτρέπεται να τοποθετούνται κάμερες για την προστασία προσώπων και αγαθών μόνο στα σημεία που ρητώς περιγράφονται στο άρθρο 20 παρ. 1 της οδηγίας (επισημαίνεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται ο έλεγχος κίνησης σε χώρους αναμονής, διαδρόμους, θαλάμους ασθενών, θαλάμους εξέτασης).

Περαιτέρω, αν κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν κάμερες για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. επιτήρηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους ή σε τρίτους), τότε πρέπει να πληρούνται ειδικότερες προϋποθέσεις που περιγράφονται στις υπόλοιπες παραγράφους του ίδιου άρθρου (βλ. άρθρο 20, παρ. 2, εδ. α’-ζ’).

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης