Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Άλλη σχετική Νομοθεσία>> Σχετική Νομοθεσία - Ελλάδα
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Ελλάδα - Φορείς

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

Διαδικτυακός τόπος 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος 

 Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος

 Συνήγορος του καταναλωτή

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος 

 Συνήγορος του πολίτη

Θεσμικό πλαίσιο 

 Διαδικτυακός τόπος 

 

Άλλη σχετική Νομοθεσία