Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Άλλη σχετική Νομοθεσία>> Σχετική Νομοθεσία - Ελλάδα
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Νόμος 3051/2002

Νόμος 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».

 Κατεβάστε το Ν. 3051/2002 εδώ


Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

Διαδικτυακός τόπος

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

Διαδικτυακός τόπος

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

Διαδικτυακός τόπος

Συνήγορος του πολίτη

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος


Άλλοι φορείς

 Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος

 Συνήγορος του καταναλωτή

Θεσμικό πλαίσιο (PDF αρχείο)

 Διαδικτυακός τόπος 

Άλλη σχετική Νομοθεσία