Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Οδηγίες της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

Οδηγία για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στο χώρο των μαιευτηρίων.

523/18-25.5.2000 (α΄)523/18-25.5.2000 (β΄)

Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999).

1619/6.12.2000

Οδηγία σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

2274/31-03-2011 (1/2011)  

Η Οδηγία με αριθ. πρωτ. 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης καταργήθηκε με την Οδηγία 1/2011 σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. 

1122/26.9.2000 

Οδηγία για την ανάλυση γενετικού υλικού με σκοπό την εξιχνίαση εγκληματικών πράξεων  

401/15.2.2001 

Οδηγία για τους όρους της νόμιμης επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας.

50/20.1.2001  

Οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων

1830/20.9.2001 (115/2001) 

Οδηγία για τη μεταγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος των προσώπων στα δελτία ταυτότητας και στα διαβατήρια.

2368/7-10-2003 (2/2003)

Οδηγία για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας

3845/17-10-2005 (1/2005)  

Οδηγία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

7526/10-12-2010 (1/2010)  

Οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν.3471/2006

2994/29-04-2011 (2/2011)  

 

Νομοθεσία