Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Οδηγίες της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οδηγία για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στο χώρο των Μαιευτηρίων

523/18-25.5.2000

Η Οδηγία με αρ. πρωτ. 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης καταργήθηκε με την Οδηγία 1/2011

1122/26.9.2000

Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999)

1619/6.12.2000

Οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων

1830/20.9.2001 (115/2001)

Οδηγία για τη μεταγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος των προσώπων στα δελτία ταυτότητας και στα διαβατήρια

2368/7-10-2003 (2/2003)

Οδηγία για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας

3845/17-10-2005 (1/2005)

Οδηγία 1/2010 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής Επικοινωνίας (ΦΕΚ Β' 1982/2010)

7526/19-12-2010

Οδηγία για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών (ΦΕΚ Β' 548/2011)

2274/31-03-2011 (1/2011)

Οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν.3471/2006 (ΦΕΚ Β' 889/2011)

2994/29-04-2011

Νομοθεσία