Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
 
Αποφάσεις
Έτος Αρ. Απόφασης Θεματική Ενότηταs  
       
 
07-02-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 11/2018 - Προβολή σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων της εικόνας προσώπου που δεν σχετίζεται με το προβαλλόμενο γεγονός. Αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
29-03-2017-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 41/2017 - Παράνομη δημοσίευση, από ιστοσελίδες/ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες, υποκλαπέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προειδοποίηση για άρση της παράβασης - Άμεση αποανάρτηση/αφαίρεση των παράνομων δημοσιευμάτων από το Διαδίκτυο. Απαγόρευση στις έντυπες εφημερίδες να αναδημοσιεύσουν τα παράνομα δημοσιεύματα με το αυτό περιεχόμενο.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
18-07-2016-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2016 - Καταγγελία για δημοσίευση φωτογραφίας ανήλικου σε περιοδικό της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
14-07-2016-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 55/2016 -Χορήγηση αδείας παράλληλης απασχόλησης δημοσιογράφων και νομιμότητα συλλογής στοιχείων στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών για έκδοση αδείας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
15-05-2015-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 52/2015 - Νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων δημοσίου προσώπου από εφημερίδα και νοσοκομείο.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
05-06-2013-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.73/2013 - Δημοσίευση φωτογραφίας χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σε δημοσίευμα σχετικό με ορκωμοσία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
13-11-2012-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.165/2012 - Παράνομη δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων (σχετικών με ποινική δίωξη) στην ιστοσελίδα εφημερίδας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
02-10-2012-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.140/2012 - Παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
17-06-2011-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.83/2011- Παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
01-10-2010-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.63/2010 - Παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, ιδίως φωτογραφιών, σε εφημερίδα, χωρίς να θεμελιώνεται ως υπερέχον το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
22-02-2010-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 8/2010 - Παράνομη δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων από εφημερίδα. Απαγόρευση αναδημοσίευσης του επίμαχου δημοσιεύματος στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας. Υποχρέωση ανωνυμοποίησης των στοιχείων του προσφεύγοντος στο δημοσίευμα που είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας. (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-10-2009-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡ. 3/2009 - Άμεση αναστολή μετάδοσης στο Διαδίκτυο εικόνας σε πραγματικό χρόνο και με συνεχή ροή από τις εισόδους των κεντρικών γραφείων πολιτικών κομμάτων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
06-05-2009-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 39/2009 - Απόρριψη αιτήματος εταιρείας για εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που να καλύπτει τον χώρο της οδού έμπροσθεν του κτιρίου της εταιρείας
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
26-05-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 11/2008-Περίπτωση νόμιμης δημοσιοποίησης από την εργοδότρια εταιρεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μελών της διοίκησης του σωματείου εργαζομένων στην επιχείρηση - Περίπτωση νόμιμης δημοσιοποίησης από το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση ποινικής καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-03-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.6/2008 - Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΕΧCΟΜ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού Extra Channel 3, και σε δημοσιογράφο του εν λόγω σταθμού, για αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσφεύγοντος. (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-03-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 18/2008 - Επιβολή κυρώσεων στην εκδοτική εταιρεία ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη δημοσίευση στην εφημερίδα ``ΑΥΡΙΑΝΉ`` σειράς φωτογραφιών, που αναφέρονται αποκλειστικά σε στιγμές της ιδιωτικής ζωής των απεικονιζόμενων προσώπων. (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-03-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 4/2008 - Επιβολή κυρώσεων στην εκδοτική εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη δημοσίευση στην εφημερίδα ``ΕΘΝΟΣ`` φωτογραφίας του ανήλικου άρρενος τέκνου των προσφευγόντων κατά τρόπο προσβλητικό για την προσωπικότητά του.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-08-2007-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 58/2007 Δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες ανακοίνωσης Ιεράς Μητρόπολης σχετικής με πειθαρχική δίωξη ιερέα (με βάση τις διατάξεις του κανονικού δικαίου).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
01-06-2007-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 43/2007 Νόμιμη, κατά τον Ν.2472/97, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικό σκοπό, με δημοσίευμα σε εφημερίδα, σχετικά με τον έλεγχο δημοσίου προσώπου
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
13-02-2006-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 3/2006 - Δημοσίευση φωτογραφίας σε εφημερίδα
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
17-11-2005-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 73/2005 - Απόρριψη αίτησης θεραπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά της απόφασης της Αρχής
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-06-2005-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 39/2005 - Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τράπεζα χωρίς συγκατάθεση και ενημέρωση υποκειμένων.(H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ) (Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ - ΒΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2012)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-05-2005-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2005 - Μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τηλεοπτικό σταθμό
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
21-04-2005-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.28/2005 - Δημοσιοποίηση καταστάσεων ονομάτων δημοσιογράφων απο ΕΣΗΕΑ
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-01-2005-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 6/2005 - Παράνομος σχηματισμός αρχείου με προσωπικά δεδομένα και επεξεργασία (ανακοίνωση) των δεδομένων αυτών σε εκπομπές Τηλ/κού Σταθμού
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
30-09-2004-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 53/2004 - Παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ. (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
03-11-2003-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.51/2003 - Δημοσίευση ονόματος από εφημερίδα ``ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΊΑ``
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
12-06-2002-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 67/2002 Απόφαση για ανακοίνωση δεδομένων σε αστυνομικά δελτία
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
31-01-2000-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 100/2000 - Απόφαση για το περιεχόμενο εκπομπών του Alpha TV, Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
 
 

Αρχικά εμφανίζονται οι πρόσφατες αποφάσεις, για περισσότερες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο ανανέωση.