Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την Αρχή.

Μπορείτε να απευθύνεστε για υποθέσεις σας στην Αρχή και να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης των υποθέσεών σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στο δικό σας προσωπικό χώρο στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής.

Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά προς τους πολίτες είναι οι ακόλουθες:

Υποβολή υποθέσεων προς την Αρχή και σχετική επικοινωνία

  • Υποβολή Καταγγελίας/Προσφυγής
  • Υποβολή Ερωτήματος/Αίτησης για γνωμοδότηση/Αίτησης χορήγησης δεδομένων
  • Αίτηση Εγγραφής στη Λίστα του άρθρου 13
  • Αίτηση Χορήγησης της Λίστας του άρθρου 13
  • Υποβολή εγγράφου (που σχετίζεται με υποθέσεις σας)
  • Ενημέρωση για εξέλιξη των υποθέσεων σας (μέσω της διαδικτυακής πύλης και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου)

Διαχείριση των στοιχείων σας  και των προτιμήσεων σας στη διαδικτυακή πύλη

  • Αλλαγή προφίλ
  • Θεματικές ενότητες

Για να να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή πύλη σαν μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Αρχή, απαιτείται να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σαν μέλος στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών).

 

 

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή σας και τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών θα βρείτε εδώ.